پروژکتور LED ضد انفجار BAT86

پروژکتورLED ضد انفجار BAT86 شرکت Warom با نوع حفاظتی Exd IIB+H2 برای محیط های پر خطر و مستعد انفجار
طراحی شده است و قابل استفاده در مناطق گازی و غباری پرخطر Zone 1 و Zone 2 می باشد.

چراغ ضد انفجار HRD85

چراغ LED ضد انفجار Warom برای محیط های پر خطر و مستعد انفجار طراحی شده است. این چراغ ها قابل استفاده در مناطق مستعد خطر Zone 1 و Zone 2 می باشد.چراغ LED ضد انفجار Warom موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ضد انفجار (IECEx) و گواهینامه ضد انفجار ATEX از موسسات صلاحیت دار اروپایی […]

چراغ LED ضد انفجار مدل HRD95-LED

چراغهای LED – HRD95 ضد انفجار Warom برای محیط های پر خطر و مستعد انفجار طراحی شده است. این چراغ ها قابل استفاده در مناطق مستعد خطر Zone 1 و Zone 2 می باشد. کد گذاری اطلاعات فنی فوتومتریک راهنمای نصب دانلود کاتالوگ کد گذاری اطلاعات فنی 1 نوع حفاظتی گاز Ex  II 2 G […]