مهتابی (فلورسنت) ضد انفجار مخصوص دکل حفاری مدل HRY81-QT

“فلئورسنت های ضد انفجار Warom برای محیط های پر خطر و مستعد انفجارطراحی شده است و قابل استفاده در مناطق گازی و غباری پرخطر Zone 1 و Zone 2 می باشد.این چراغ ها موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ضد انفجار (IECEx) و گواهینامه ضد انفجار ATEX از موسسات صلاحیت دار اروپایی شده اند .این […]

فلورسنت ضد انفجار CEAG مدل 92 eLLK

فلورسنت ضد انفجار Ceag ترکیبی است از بالاترین نوع حفاظتی مناسب برای محیط های پر خطر به همراه آخرین تکنولوژی روز دنیا.فلورسنت ضد انفجار Ceag با بدنه پلاستیکی به بالاست های الکترونیکی مجهر به مدار پایان عمر لامپ (EOL) تجهیز شده اند، بنابرین تمامی این لامپ ها برای عملکرد مناسب و شات دان شدن امن […]

مهتابی (فلورسنت) ضد انفجار مدل BNY81

فلئورسنت های ضد انفجار Warom برای محیط های پر خطر و مستعد انفجار طراحی شده است. این چراغ ها قابل استفاده در مناطق مستعد خطر Zone 1 و Zone 2 می باشد.فلورسنت ضد انفجار مدل Bny81 موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ضد انفجار (IECEx) و گواهینامه ضد انفجار ATEX از موسسات صلاحیت دار اروپایی شده […]

چراغ LED ضد انفجار مدل HRD91-LED

چراغهای LED – HRD91 ضد انفجار Warom برای محیط های پر خطر و مستعد انفجار طراحی شده است. این چراغ ها قابل استفاده در مناطق مستعد خطر Zone 1 و Zone 2 می باشد. کد گذاری اطلاعات فنی فوتومتریک راهنمای نصب دانلود کاتالوگ کد گذاری اطلاعات فنی 1 نوع حفاظتی گاز Ex  II 2 G […]

مهتابی (فلورسنت) ضد انفجار مدل HRY52

فلئورسنت ضد انفجار مدل HRY52 | فلئورسنت های ضد انفجار Warom برای محیط های پر خطر و مستعد انفجار طراحی شده است و قابل استفاده در مناطق گازی و غباری پرخطر Zone 1 و Zone 2 می باشد. این چراغ ها موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ضد انفجار (IECEx) و گواهینامه ضد انفجار ATEX […]

مهتابی (فلورسنت) ضد انفجار مدل BAY51-D

فلئورسنت های ضد انفجار Warom برای محیط های پر خطر و مستعد انفجار طراحی شده است و قابل استفاده در مناطق گازی و غباری پرخطر Zone 1 و Zone 2 می باشد. این چراغ ها موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ضد انفجار (IECEx) و گواهینامه ضد انفجار ATEX از موسسات صلاحیت دار اروپایی شده […]

مهتابی (فلورسنت) ضد انفجار مدل BAY51

فلئورسنت های ضد انفجار Warom برای محیط های پر خطر و مستعد انفجار طراحی شده است و قابل استفاده در مناطق گازی و غباری پرخطر Zone 1 و Zone 2 می باشد. این چراغ ها موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ضد انفجار (IECEx) و گواهینامه ضد انفجار ATEX از موسسات صلاحیت دار اروپایی شده […]

مهتابی (فلورسنت) ضد انفجار مدل BAY51-Q

فلئورسنت های ضد انفجار Warom برای محیط های پر خطر و مستعد انفجار طراحی شده است و قابل استفاده در مناطق گازی و غباری پرخطر Zone 1 و Zone 2 می باشد. این چراغ ها موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ضد انفجار (IECEx) و گواهینامه ضد انفجار ATEX از موسسات صلاحیت دار اروپایی شده […]