سوکت و پلاگ ضد انفجار BCZ8060 (بدنه GRP)

سوکت و پلاگ (دوشاخه/ سه شاخه و پریز) ضدانفجار BCZ8060 برند Warom با نوع حفاظتی Ex de IIC و بدنه باکالیت یا GRP برای محیط های پر خطر و مستعد انفجار طراحی شده است و قابل استفاده در مناطق گازی و غباری پرخطر Zone 1 و Zone 2 می باشد سوکت پلاگ ها وسیله ای […]

سوکت و پلاگ ضد انفجار BCZ85

سوکت و پلاگ ضد انفجار BCZ85 برند Warom با نوع حفاظتی Ex d IIC و بدنه آلومینیومی برای محیط های پر خطر و مستعد انفجار طراحی شده است و قابل استفاده در مناطق گازی و غباری پرخطر Zone 1 و Zone 2 می باشد سوکت پلاگ ها وسیله ای هستند برای اتصال تجهیزات برقی به […]