تابلو توزیع ضدانفجار مدل HRMD91

HRMD91-تابلو توزیع ضدانفجار مدل

تابلو توزیع ضد انفجار Warom برای محیط های پر خطر و مستعد انفجارطراحی شده است و قابل استفاده در مناطق گازی و غباری پرخطر Zone 1 و Zone 2 می باشد.نوع حفاظتی این تابلو برق ها Exd IIB+H2 می باشد که علاوه بر پوشش دادن گازهای قابل اشتعال دسته IIB هیدروژن را که گازی قابل […]