تجهیزات ضد انفجار چیست؟ بررسی کامل وانواع مختلف آن

تجهیزات ضد انفجار در سرتاسر جهان، اماکن خطرناکی وجود دارد که پیوسته در معرض خطر آتش‌سوزی یا انفجار قرار دارند. گازها، بخارات، گرد و غبار، الیاف و دیگر مواردی که قابل آتش­سوزی و یا اشتعال هستند این اماکن را تهدید می کند. تجهیزات برقی که در این مکان‌ها نصب شده است، می‌توانند احتمال وقوع این […]